กยศ.เปิดให้ผู้กู้ทำเรื่องกู้ผ่านแอปฯ บนโทรศัพท์ได้แล้ว

ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป! สำหรับใครที่สนใจทำเรื่องกู้กยศ. สามารถทำเรื่องผ่านแอปฯ กยศ. Connect ได้แล้ว
กยศ.เปิดให้ผู้กู้ทำเรื่องกู้ผ่านแอปฯ บนโทรศัพท์ได้แล้ว

ไม่ต้องทำเรื่องให้วุ่นวายอีกต่อไป! สำหรับใครที่สนใจกู้ กยศ. ตอนนี้สามารถทำเรื่องผ่านมือถือได้แล้วนะ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือทางเว็บไซต์ กยศ. โดยให้กู้ยืม 4 ลักษณะ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า

“ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือทางเว็บไซต์ กยศ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

และสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่/รายเก่า ต้องยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูล และแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารเพื่อกองทุนจะโอนเงินในงวดถัดไป 

ทั้งนี้ การให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 กองทุนได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษากว่า 640,000 ราย ที่ขอกู้ยืมใน 4 ลักษณะ”

ง่ายมากๆ เลยค่ะ ใครที่สนใจทำเรื่องกู้ ก็ไม่ต้องวุ่นวายแบบแต่ก่อนแล้ว แต่ถ้าใครกู้ไปแล้ว อย่าลืมคืนกันด้วยน้า เพื่อคนรุ่นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co