นโยบายความส่วนตัว

อีจัน ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง. อีจัน ให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์อย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายธุรกิจ, ระเบียบสังคม, หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีต่ออีจัน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับอีจันเป็นไปอย่างปลอดภัย อีจัน จึงได้จัดทำนโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีใจความดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวม・ การใช้งาน・และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อีจันจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสำคัญ และจะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น. นอกจากนี้ ในบางกรณีอีจันอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อีจันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล อีจันจะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ที่บันทึกประวัติการใช้งานและข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกซึ่งรับส่งระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเมื่อมีการใช้งานเว็บเพจ. ครั้งถัดไปเมื่อเข้ามาที่เพจเดิม ผู้จัดการเพจก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าแสดงของผู้ใช้งานแต่ละท่านได้โดยการใช้ข้อมูลของคุกกี้. ถ้าผู้ใช้งานอนุญาตหรือยอมรับให้รับส่งคุกกี้จากการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ก็จะสามารถใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน. เบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานจะส่งเฉพาะคุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีการรับส่งเท่านั้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


การตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกการตั้งค่าเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลของคุกกี้ได้จากตัวเลือกต่างๆ เช่น "ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด", "ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด", "แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อได้รับคุกกี้" เป็นต้น. วิธีการตั้งค่านั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์. สำหรับวิธีการตั้งค่าคุกกี้นั้น ให้ตรวจสอบที่เมนู "Help" ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

หากเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดอาจถูกจำกัดการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น อาจไม่ได้รับการบริการที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน โปรดระมัดระวังด้วย

บริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

บริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อนำเสนอการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละท่านโดยการอ้างอิงจากข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้งานที่บันทึกเอาไว้เมื่อผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (ระบบยืนยันตัวตน)
  • เพื่อนำเสนอโฆษณาที่สอดคล้องกับลูกค้ามากที่สุดไว้บนเว็บไซต์อื่นโดยอิงจากเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทที่ลูกค้าเข้าชมและมีความสนใจ
  • เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้งานในเครือข่ายและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของอีจัน
  • เพื่อปรับปรุงการบริการของอีจัน
  • เพื่อร้องขอให้ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (ยืนยันตัวตนอีกครั้ง) สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานานเพื่อรักษาความปลอดภัย