(Video) กะเหรี่ยงเมียนมา เข้าไทยต่อเนื่อง!

#กะเหรี่ยงเมียนมา​ ลี้ภัยเข้าไทยต่อเนื่อง ทางการไทยเร่งดูแล ควบคุมสถานการณ์

#กะเหรี่ยงเมียนมา​ ลี้ภัยเข้าไทยต่อเนื่อง ทางการไทยเร่งดูแล ควบคุมสถานการณ์

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co