(Video) ตำรวจไล่ผี

นอกจากจับโจร ตำรวจก็ยังท่องนะโมไล่ผีได้ เปิดใจ คุณตำรวจหล่อ ส.ต.ท.สิรธีร์ จิตร์ตรง ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เวียงชัย ตำรวจปราบผี บำรุงใจประชาชน

นอกจากจับโจร ตำรวจก็ยังท่องนะโมไล่ผีได้ เปิดใจ คุณตำรวจหล่อ ส.ต.ท.สิรธีร์ จิตร์ตรง ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เวียงชัย ตำรวจปราบผี บำรุงใจประชาชน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co