(Video) รายการMorningTalk​ 18 มี.ค.64

- ม.33 เรารักกัน ไม่มีแอปพลิเคชั่น! - เงื่อนไข สงกรานต์ 64 งดเล่นน้ำ-ประแป้ง - กางเก้าอี้ นั่งในน้ำเขตอุทยานฯ ผิดกฎหมาย! - กะเพราหมูกรอบ เผ็ดแสบ ตายไม่เอาความ! #NESCAFERedCup​ #เนสกาแฟเรดคัพมีกาแฟสด​ #เช้าสดใสกับกาแฟสดใหม่​

- ม.33 เรารักกัน ไม่มีแอปพลิเคชั่น! - เงื่อนไข สงกรานต์ 64 งดเล่นน้ำ-ประแป้ง - กางเก้าอี้ นั่งในน้ำเขตอุทยานฯ ผิดกฎหมาย! - กะเพราหมูกรอบ เผ็ดแสบ ตายไม่เอาความ! #NESCAFERedCup#เนสกาแฟเรดคัพมีกาแฟสด#เช้าสดใสกับกาแฟสดใหม่แสดงน้อยลง

อีจัน
www.ejan.co