(Video) “เหา” เจาะฝังไข่ในหัว?

#เหาไชหัว​? แพทย์เจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์ #เหาฟักไข่ในหนังหัว​ เรื่องนี้คุณหมอบอกว่าลักษณะของหนังศีรษะของพี่รอดมีความผิดปกตินะะ คือ บวม และเป็นร่องลึก คุณหมอจึงเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจสอบ รอผลประมาณ 7 วันค่ะ ถึงจะทราบผลว่าในหนังหัวของพี่รอดเป็นเหาหรือไม่?

#เหาไชหัว​? แพทย์เจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์ #เหาฟักไข่ในหนังหัว​ เรื่องนี้คุณหมอบอกว่าลักษณะของหนังศีรษะของพี่รอดมีความผิดปกตินะะ คือ บวม และเป็นร่องลึก คุณหมอจึงเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจสอบ รอผลประมาณ 7 วันค่ะ ถึงจะทราบผลว่าในหนังหัวของพี่รอดเป็นเหาหรือไม่?

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co