(Video) โรงงานปิดกิจการ ฉันทนาตกงานฟ้าผ่า

สาวโรงงาน 1,300 ชีวิต ตกงานฟ้าแลบ สาวโรงงาน 1,300 คน ตกงานกะทันหัน หลังโรงงานชุดชั้นในนิคมฯ บางพลี เจอพิษโควิด ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้า

สาวโรงงาน 1,300 ชีวิต ตกงานฟ้าแลบ สาวโรงงาน 1,300 คน ตกงานกะทันหัน หลังโรงงานชุดชั้นในนิคมฯ บางพลี เจอพิษโควิด ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co