ผอ.โต้กลับ ดราม่า หักคะแนน ร้องเพลงชาติเบา : สุรินทร์

ผอ.โรงเรียน โต้กลับ ดราม่า หักคะแนน ร้องเพลงชาติเบา ระเบียบมีมานานแล้ว ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียน และไม่ได้พูดว่าให้ลาออก
ผอ.โต้กลับ ดราม่า หักคะแนน ร้องเพลงชาติเบา : สุรินทร์

จากกรณี ดราม่า โรงเรียนออกกฎ ร้องเพลงชาติเสียงเบา หักคะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ดราม่า ร้องเพลงชาติเบาหัก 10 คะแนน : สุรินทร์
ผอ.โต้กลับ ดราม่า หักคะแนน ร้องเพลงชาติเบา : สุรินทร์

ล่าสุด วันนี้ (10 พ.ค.65) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดดราม่า พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเผยว่า ระเบียบในหนังสือมีมานานแล้ว ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ สภานักเรียนได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายปีจนถึง ณ ปัจจุบัน และไม่ได้กล่าวว่า ถ้ารับไม่ได้ให้ลาออกไปเรียนที่อื่น ยกเว้นกรณีเรื่องการทะเลาะวิวาทต้องตรวจสอบและดำเนินการเป็นกรณีๆไป โดยให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

เบื้องต้น ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีการแก้ไขระเบียบก็สามารถยื่นเสนอต่อคณะกรรมการสภาได้ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เขต 33 ดร.สำเริง บุญโต ผอ.เขตฯ เผยว่า ได้เรียกตัวผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว มาประชุมและแนะนำแนวทาง เพื่อให้ปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ และทาง สพฐ.ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดแล้ว ซึ่งมีกฎเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรอยู่แล้ว ด้าน ผอ.โรงเรียนดังกล่าวจะได้นำแนวทางไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ดร.สำเริง บุญโต ผอ.เขตฯ เผยอีกว่า โรงเรียนที่เกิดดราม่า ได้มีเพจขึ้นข้อมูลระเบียบของโรงเรียนตัดคะแนนความประพฤติตามที่เป็นข่าว จริงๆ ถ้าดูเจตนา โรงเรียนมองเรื่องการที่จะดูแลพฤติกรรม ระเบียบวินัยของนักเรียน ตนได้ตรวจสอบข้อมูล และได้พูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนแล้ว ได้เอาระเบียบของโรงเรียนที่ได้จัดทำขึ้นมาวิเคราะห์ดู ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำระเบียบ การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาปี 2548 ในข้อ 9 ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤติ โรงเรียนสามารถออกระเบียบที่จะมากำหนด แต่พอไปดูในรายละเอียดระเบียบในการตัดคะแนนความประพฤตินั้น ซึ่งมันมีรายละเอียดที่เป็นเชิงคุณลักษณะของนักเรียน มีการประเมินลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรแล้ว

เพราะฉะนั้นการออกกฎระเบียบตัดคะแนนความประพฤติ ควรจะระบุให้ชัดเจนตามแนวทางระเบียบด้วยว่าการลงโทษนักเรียนนักศึกษา เช่น ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ ความผิดไม่ร้ายแรง ก็จะว่ากล่าวตักเตือนก่อน หรือถ้าผิดแต่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียไม่ร้ายแรง ก็อาจมีการทำทัณฑ์บนก่อน หลังจากนั้นถ้ามีพฤติกรรมซ้ำ ค่อยมากำหนดระเบียบการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ซึ่งตรงนี้ต้องออกระเบียบให้ชัดเจน หรือถ้าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ร้ายแรงในลักษณะนี้ ก็ต้องระบุให้ชัดเจนอะไรที่เป็นความผิด ในเชิงวินัยที่ฝ่าฝืนทำให้เสื่อมเสียโรงเรียนร้ายแรง

ซึ่งตนได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน มาทำความเข้าใจและให้ไปปรับระเบียบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องการมุ่งเสริมสร้างวินัยเชิงบวกของนักเรียน แต่โดยเจตนาโรงเรียนก็มีเจตนาดี เพื่อควบคุมวินัยนักเรียน ให้เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ เพียงแต่ว่าการออกระเบียบอะไรต่างๆที่กระทบกับเด็ก ควรให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างนี้ก่อนประกาศใช้

คลิปอีจันแนะนำ
ชอตต่อชอต อัจฉริยะ vs ทนายเดชา ฟาดปมแตงโม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.