ศาล รธน. ปัดตกคำร้อง สมรสเท่าเทียม

ซับไตเติ้ล ประเด็นร้อน! เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ปัดตกคำร้อง กฎหมายสมรสเท่าเทียม ดาว – เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ๊ง เผย พร้อมเดินหน้าสู้ต่อ แค่เสียใจในคำวินิจฉัย แค่เพียง 8 บรรทัด
ศาล รธน. ปัดตกคำร้อง สมรสเท่าเทียม

#สมรสเท่าเทียม ประเด็นนี้ ยังร้อนแรง!!!

หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมปรึกษาคดีสำคัญและเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นคดีที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ส่งคำแย้งของ พี่ดาว เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ๊ง และ พี่เพชร พวงเพชร เหงคำ กรณีขอจดทะเบียนสมรสของบุคคลหลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 1448 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 หรือไม่

มาตรา 1448 คืออะไร ?

สำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 บัญญัติไว้ว่า การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้

จุดเริ่มต้นของประเด็นร้อนแรงนี้

พี่ดาว ได้เล่าผ่านสื่อ ว่า เริ่มจาก พี่เพชร คู่ชีวิตของพี่ดาว ประสบอุบัติเหตุ กระดูกร้าว ไหปลาร้าหัก ต้องใส่เครื่องช่วยหาย ใจ พาไปที่โรงพยาบาล หมอบอกต้องให้ญาติเซ็นต์รับรองเท่านั้น แต่ ณ ตอนนั้น พ่อกับแม่อยู่ไกล

ตนเองเป็นแฟนกับพี่เพชร แต่ก็เซ็นต์ไม่ได้ สุดท้าย สรุป คือ ก็ต้องพาพ่อแม่มาเซ็นต์ให้ได้ เผื่อมีการผ่าตัดฉุกเฉิน

หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น พี่ดาวก็เกิดคำถามว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ กลุ่ม LGBT จะทำอย่างไร ? โดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยมันรอไม่ได้ อยากจะให้เหตุการณ์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์

14 ก.พ.63 พี่ดาว ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลสั่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรส และหากนายทะเบียนปฏิเสธ ให้ส่งคำร้องโต้แย้งข้อกฎหมายไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 เพื่อให้วินิจฉัย

จนกระทั่ง วันที่ 17 พ.ย.64 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัย โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อสังเกตว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการ ตรากฎหมาย เพื่อรองรับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป

หลังจากที่ศาลวินิจฉัยแล้ว

พี่ดาว ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน สื่อ ว่า

“ตอนนี้ เราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบระมัดระวัง เพราะ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีความยุ่งยากขึ้น แต่ก็คิดว่ากฎหมายมันน่าจะผ่าน อยากให้มีความเป็นธรรมกับบุคคลหลากหลายทางเพศ ให้กลุ่มคนเหล่านี้ มีความเสมอภาค ใช้กฎหมายรวมกันกับ ชาย และ หญิง ได้ ไม่ต้องแบ่ง เพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน

หลังจากนี้จะสู้ต่อ อาจจะมีแนวทาง ยังมีความหวัง แค่เสียใจในคำวินิจฉัย แค่เพียง 8 บรรทัด ขอสารภาพในฐานะคนต่อสู้ ในความเสียใจก็มีพลังลึกๆ ที่จะสู้ต่อไป” พี่ดาว กล่าว

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co