อย่าแชร์ ข่าวปลอม ว่อนไลน์ เงินพระราชทาน 25,000 บาทต่อเดือน

ธนาคารกรุงไทย โต้ อย่าแชร์ ข่าวปลอม ว่อนไลน์ เรื่อง เงินพระราชทาน 25,000 บาทต่อเดือน ทำ ปชช. รอแน่นหน้า ATM
อย่าแชร์ ข่าวปลอม ว่อนไลน์ เงินพระราชทาน 25,000 บาทต่อเดือน

ยามวิกฤตเช่นนี้ ประชาชนอย่าหวั่นไหว ตรวจสอบก่อนแชร์

ล่าสุด (15 ส.ค. 64) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “กอง จันทร์สว่าง” นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา โพสต์เตือนประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีข่าวปลอมถูกแชร์ผ่านไลน์ไปถึงประชาชนจำนวนมาก ทำให้มีผู้คนบางกลุ่มที่หลงเชื่อไปยื่นรอหน้าธนาคารกรุงไทย อย่างแออัด

ขอบคุณภาพ กอง จันทร์สว่าง

โดยข่าวปล่อม ที่ถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายนั้นมีข้อความว่า “ โครงการ 1 ล้าน แล้วให้ประจำเดือน เดือนละ 25,000 และ 15,000 ตามช่วงอายุคน นั้นก็คือโครงการหนึ่ง ที่มาจากโครงการของสถาบัน ภายใต้ระบบ UBI มีบทความนะ แต่ไม่ยากลง เยอะเพราะรู้ว่า คนไทยไม่ชอบอ่าน

การกำหนด 25,000 และ15,000 นั้น ต่อเดือน ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ขอตอบ : สถิตตัวเลข รายได้ถั่วเฉลี่ยน และหนี้สิ้นถั่วเฉลี่ย นะครับ หนี้ต่อเดือนต่อคน ในระบบประมาณ 16,960 บาท นอกระบบ ต่อเดือน ประมาณ 5,222 บาท รายได้ขั้นต่ำ 300*30 เท่ากับประมาณ 9,000 บาท เมื่อรายได้+หนี้ 24,960 บาท

นี้คืออัตราพื้นฐานของ รายได้ต่อคน จึงได้รับ เงินที่สถาบันจัดให้ เดือนละ 25,000 ต่อเดือน หมายความว่า คนไทย ได้รับเงินพระราชทาน ต่อคนต่อเดือน 25,000 บาท บวกกับเงินเดือน ที่คนไทยทำงานได้ค่าแรงขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า คนไทย มีรายได้ 34,000 บาทต่อคน 34,000 บาท หักค่าใช้จ่าย ตามมาตราฐานสากล คือ 1/3 ก็จะมีเงินเหลือประมาณ15,000-20,000 บาทต่อคน

นั้นหมายความว่า ประชาชนของพระองค์ จะมีเงินออม หรือ สร้างรายได้สร้างอาชีพ เสริมขึ้นในครอบครัว

ครอบครัวมี 4 คน เงินเหลือ คนละ 15,000 4 คน ก็มีเงินออมหรือลงทุน ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ที่สามารถหาเหยื่อ ตกปลาในบ่อเพื่อเลี้ยงชีพได้ แบบพอมีพอเพียงในการสร้างฐานะรายได้ประชาชน

ทั้งนี้ ยังมีข้อความระบุขั้นตอนการขอรับเงินดังกล่าวอีกว่า “แจ้งทุกคน ให้ทุกคนอายุ 18 ปีขึ้นไป นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม กรุงไทย เตรียมรับเงินที่จะจ่ายประชาชน จะเริ่มปล่อยลงเป็นชุดตั้งแต่ 24 ส.ค. นี้ค่ะ โดยมี 5 ธนาคารรับผิดชอบ โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นธนาคารแรกที่ปล่อยลงประชาชนอายุ 18-59 ได้ 25,000/เดือน อายุ 60 ขึ้น 15,000/เดือน นำบัตรประชาชนไปยืนยันแทนกันได้

จากกรณีดังกล่าวทำให้มีผู้หลงเชื่อไปยืนทำธุรกรรมหน้าตู้ ATM อย่างหนาแน่น ซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาประกาศว่า ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายแจกเงินให้กับประชาชน โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว

ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบ และระวังกันให้มากนะคะ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม และมิจฉาชีพ

อีจัน
www.ejan.co