คนอยากมีบ้านเช็กเลย ธนาคารสีชมพู ปล่อยสินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า

คนอยากมีบ้านเช็กเลย ธนาคารสีชมพู ปล่อยสินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า

ถูกใจคนอยากมีบ้าน ธนาคารสีชมพู ปล่อยสินเชื่อบ้าน ผ่อนล้านละ 3.5 k กู้ปีนี้ผ่อนอีกที ปีหน้า

ท่ามกลางข่าวดราม่าของธนาคารสีชมพู ก็พอยังมีข่าวดี สำหรับคนฝันอยากมีบ้าน

หลังจากเขาประกาศสินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน โดยมีข้อมูลว่า ธนาคารออมสินจัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน "กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า" หลักเกณฑ์เงื่อนไขน่าสนใจสำหรับคนอยากมีบ้าน ทั้งซื้อ/สร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม หรือต้องการรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่น

กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

- อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% (MRR-4.255% ต่อปี)

- ปีที่ 2-3 = 2.980% (MRR-3.265% ต่อปี)

- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = 4.995% (MRR-1.250% ต่อปี)

คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.65% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ธนาคารออมสิน = 6.245%)

เงื่อนไขพิเศษ

- 6 เดือนแรก สามารถเลือกไม่ชำระเงินงวดได้ หลังจากนั้นเลือกชำระเงินงวดแบบผ่อนต่ำอีก 6 เดือน ล้านละ 3,500 บาท/เดือน หรือจะเลือกผ่อนชำระตามเงินงวดปกติก็ได้

++รูปภาพ++

โปรโมชันสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบ

ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก

เมื่อพ้นระยะปลอดชำระหนี้ สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา

ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับกรณี Re-Finance วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

อ่านข้อมูลเพิ่ทเติมได้ที่ https://loanreg.gsb.or.th/Page/CustomerGeneral/LoanRegisterLoanNextYear.aspx

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co