โซเชียลฮือฮา! มงลง นิสิต ม.เกษตร ทำวิจัย ทรงซ้อ เข้าตากรรมการ

เข้าตากรรมการ! นิสิต คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร มงลง ส่งประกวดทำวิจัย ทรงซ้อ หญิงภาพลักษณ์ตามวลี ปากมาสด้า ตาหอยแครง ใส่ทองตีโป่ง

ฮือฮา! นิสิต ม.เกษตร ทำวิจัย ทรงซ้อ เข้าตาโซเชียล เทคะแนนรัวๆ  ชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการประกวดผลงานวิชาการและวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

เป็นที่ฮือฮาของโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ของ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดผลงานวิชาการและวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 โดยให้มีการโหวตผลงานโปสเตอร์ที่ชื่นชอบ โดยการกดไลก์ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ + ยอดกดไลก์ และผลงานที่เข้าตากรรมการและโซเชียลที่สุดคือ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ ทรงซ้อ ในสังคมไทย

และวิจัย การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ ทรงซ้อ ดึงลักษณะตัวตนของ หญิงที่มีภาพลักษณ์ตามวลี ปากมาสด้า ตาหอยแครง ใส่ทองตีโป่ง เพราะบริบทของของความเป็นหญิงไทยถูกผูกติดอยู่กับค่านิยมที่ต้อง สุภาพอ่อนหวาน แต่งกายเรียบร้อย ค่านิยมนี้ส่งผลให้ผู้หญิงที่ถูกเรียกว่า ทรงซ้อ ถูกจัดวางและให้ความหมายต่างจากผู้หญิงกลุ่มอื่นของสังคมไทย ทำให้กลุ่มคนทรงซ้อกลายเป็นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจ

โดยทางนิสิตที่จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้เป็น นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขามนุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การวิยจัยนี้เป็นที่ฮือฮาให้โซเชียลมากและยังมีคอมเมนต์ของติดตามเล่มเต็มของบทววิจัยนี้

โดยทางนิสิตหนึ่งในผู้จัด ทำวิจัยฉบับนี้ ได้มาขอบคุณ พร้อมบอกว่าว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกและเป็นงานวิจัยเชิงมุษยวิทยาครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย พร้อมแจ้งต่อว่านี่เป็นส่วนผลงานไม่ใช่ฉบับเต็ม เพราะเป็นการตัดเพื่อทำโปสเตอร์

คลิปแนะนำอีจัน
สวยให้สุด! พ่อซื้อมงกุฎให้ลูกสาว