"หมอยง" แนะ หากผ่อนปรนเปิดร้านตัดผม ควรเลี่ยงใช้ไดร์ ตัวทำฟุ้งกระจาย

"หมอยง" แนะ หากผ่อนปรนเปิดร้านตัดผม ควรเลี่ยงใช้ไดร์ ตัวทำฟุ้งกระจาย

"หมอยง" โพสต์ หากมีมาตรการผ่อนปรน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดร้านตัดผมได้ แนะ ควรเลี่ยงใช้ไดร์ ชี้ จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย เสี่ยงโควิด-19 ได้

(28 เมษายน 2563) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" ถึงการผ่อนปรนมาตรการในช่วงโควิด-19 เริ่มดีขึ้น โดยระบุว่า “ทุกคนยอมรับ เราไม่สามารถที่จะทำให้ไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 หมดไปได้ เราจะต้องควบคุมให้น้อยที่สุดที่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดูแลรักษาผู้ป่วยได้
ดังนั้น ถ้าผู้ป่วย โควิด 19 อยู่ในหลักสิบ ระบบก็จะรองรับได้ แต่ถ้าเป็นหลักร้อยขึ้นไป ระบบสาธารณสุขก็จะลำบากหน่อย โดยเฉพาะถ้าหลายๆ ร้อย หรือ เป็นพันต่อวัน เตียง ICU จะรองรับไม่ได้

ภาพจากอีจัน
สภาพในปัจจุบัน เราอยู่หลักหน่วยหลักสิบต้นๆ เราคงต้องผ่อนปรน ให้ชีวิตของคนไทยอยู่ได้ มีการประกอบอาชีพได้
ยกเว้นบางเรื่องที่จะต้องมีการรวมคนเป็นจำนวนมาก เช่น สนามมวย การอยู่ในที่แออัด เช่น สถานบันเทิงต่างๆ โรงภาพยนตร์ โรงเรียนกวดวิชา คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เปิด ในขณะนี้
การเปิด ผ่อนปรนให้อาชีพต่างๆ จะต้องค่อยเป็นค่อยไป และมีกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาระยะห่าง
มีเสียงเรียกร้องให้เปิด “ร้านตัดผม” มีความเป็นไปได้
แต่คงจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย การบริการจะต้องทำให้เร็วที่สุด และจะต้องไม่มีการพูดคุยกัน งานที่จะต้องสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวก็ให้น้อยที่สุด และระยะเวลาที่สั้นที่สุด อุปกรณ์เครื่องใช้คงจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดระหว่างบุคคล การใช้เครื่องเป่าผม จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายได้ ก็ควรจะหลีกเลี่ยง ผู้รับบริการอาจจะต้องใช้นัด หรือจำกัดจำนวนที่รออยู่ในร้าน ร้านอาจจะต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก จะต้องไม่เป็นห้องอับทึบ
ภาพจากอีจัน
เช่นเดียวกัน “ร้านอาหาร” ที่อยู่ที่โล่งแจ้ง หรือที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ก็ควรจะเปิดได้ ในสถานที่บรรยากาศติดแอร์ต้องขึ้นอยู่แต่ละสถานที่ จะต้องจำกัดจำนวนคน กำหนดระยะห่างของบุคคล physical distancing มีกฎเกณฑ์การทำความสะอาด อย่างเคร่งครัด
ทุกอาชีพ ทุกคน จะต้องมีการปรับตัว มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด เพื่อป้องกันเขาและป้องกันเรา
ทุกอย่างจะต้องค่อยเป็นค่อยไป และทุกคนจะต้องปรับตัว เข้าสู่ระบบที่เรียกว่า NEW NORMAL”
ภาพจากอีจัน
สถานการณ์ดีขึ้น แต่อย่าเพิ่งวางใจนะคะ
ทุกอย่างจะต้องค่อยเป็นค่อยไป และทุกคนจะต้องปรับตัวอย่างที่คุณหมอบอกค่ะ เพื่อเลี่ยงเชื้อมรณะระยะยาว...
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co