เปิดตำรา กฎหมายไทย ความผิดสื่อลามก เว็บโป๊ โทษสูงสุด จำคุกหลายปี

เปิดตำรา กฎหมายไทย ความผิดสื่อลามก เว็บโป๊ โทษสูงสุด จำคุกหลายปี

เคลียร์ชัดๆ เปิดตำรา กฎหมายไทย ความผิดสื่อลามก เว็บโป๊ โทษสูงสุด จำคุกหลายปี ผู้ใดเข้าข่าย ไม่รอดแน่

กระแสโซเชียลทวงคืน “ เว็บโป๊ ” เกิดขึ้นหลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส มีคำสั่งศาลให้การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บโป๊ จำนวน 191 เว็บ รวมถึงเว็บพนันออนไลน์ นั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดีอีเอส แจงปม! ปิดเว็บโป๊ กว่า 191 เว็บ Pornhup โดนด้วย

ภาพจากอีจัน
อีจัน เปิดตำรา รวบรวมข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ สื่อลามก ตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 24 เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ และ สื่อลามก 
มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง ส่งต่อ สื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนความผิดตาม มาตรา 287/2 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หากกระทำผิด ดังนี้
1. เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า หรือยังนำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก หรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรือยังให้พาไป หรือทำให้ แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
2. ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก
3. เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่า มีบุคคล กระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่า สื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคล ใด หรือโดยวิธีใด
ภาพจากอีจัน
อย่าหาทำผิดกฎหมายกันนะคะ จันเตือนแล้วนะ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co