รร.สิริรัตนาธร ส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง อย่ากังวลคะเเนสอบ

โรงเรียนสิริรัตนาธร ส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง บอกอย่ากังวล คะเเนนสอบที่ไม่ดี ไม่สามารถพรากพรสวรรค์ เเม้สอบไม่ได้ จงรักลูกเหมือนเดิม

ยกให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด !

โรงเรียนสิริรัตนาธร ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง บอก อย่ากังวล คะเเนสอบที่ไม่ดีของนักเรียน ไม่สามารถช่วงชิงพรสวรรค์เเละความฝันไปได้

โดยในหนังสือระบุข้อความว่า

“เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 แผ่น ด้วยโรงเรียนสิริรัตนาธร ขอแจ้งการสอบของนักเรียนในความปกครองของท่านใกล้จะมาถึงแล้ว โรงเรียนทราบว่าการสอบในครั้งนี้อาจจะทำให้ท่านวิตกกังวล ว่านักเรียนของท่าน จะทำข้อสอบได้หรือไม่ แต่โปรดเข้าใจไว้ว่าในกลุ่มนักเรียนที่นั่งสอบอยู่นี้ มีนักธุรกิจที่ไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ หรือการประพันธ์ภาษาอังกฤษ มีนักคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนใจเรื่องคะแนนสอบวิชาเคมี มีศิลปินที่ไม่มีความจำเป็น ที่จะรู้เรื่องณิตศาสตร์ มีนักกีฬาที่สนใจเรื่องความสามารถทางร่างกายมากกว่าวิชาฟิสิกส์ มีนักการเมืองที่สนใจ เรื่องข่าวสารบ้านเมืองมากกว่าวิชาศิลปะ ถ้านักเรียนในความปกครองของท่านทำคะแนนได้สูงสุด นั้นหมายถึง เป็นหนึ่งหรือยืนหนึ่ง แต่ถ้าลูกทำไม่ได้ได้โปรดอย่าทำลายความเชื่อมั่นและความนับถือตัวเองของลูกไป บอกลูกว่า มันดีมากแล้ว มันแค่การสอบ มันยังมีอะไรอีกมากมายในชีวิต บอกลูกท่านว่า ไม่ว่าคะแนนสอบออกมาแบบไหน คุณก็รักเขาและจะไม่ตัดสินเขาโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดทำตามนี้ และเมื่อคุณได้ทำมันแล้ว เฝ้าดูลูกของคุณเพื่อพิชิตความฝันเขาและโลกนี้

การสอบเพียงครั้งเดียวหรือคะแนนสอบที่ไม่ดี จะไม่สามารถช่วงชิงความฝันและพรสวรรค์ของเขาไป และได้โปรดรับทราบด้วยว่า คนที่จะมีความสุขในโลกนี้ ไม่จำเป็นต้องจบหมอ หรือ วิศวะเท่านั้น

ในการนี้ โรงเรียนสิริรัตนาธร ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 -อให้ท่านและนักเรียนเตรียมตัวในการสอบนี้อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจให้เต็มที่ที่สุด ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาทุก ๆ วิชา จะช่วยสร้างฝันและพรสวรรค์ของนักเรียนให้ไปถึงจุดที่ตั้งหวังต่อไป”

คลิปแนะนำอีจัน
เด็กชาย 5 ขวบ ขอแม่บวชเพื่อไปนิพพาน