ถูกพ่อแท้ๆ ใช้ด้ามดันรองเท้าซ้อม

อีจัน
www.ejan.co