หยิบช้อนแหย่ปลั๊กดับ

!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co