ถึงเชียงใหม่แล้ว! นทท.เกาหลีใต้ กรุ๊ปแรก ประเดิม เปิดเมืองเชียงใหม่

นทท.เกาหลีใต้ ประเดิมเที่ยวแรก! เปิดเมืองเชียงใหม่ บินตรงจากสนามบินอินซอน
ถึงเชียงใหม่แล้ว! นทท.เกาหลีใต้ กรุ๊ปแรก ประเดิม เปิดเมืองเชียงใหม่

โควิด ทำเศรษฐกิจชะงัก การท่องเที่ยวซบเซา โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะ เชียงใหม่ จังหวัดฮิตของทางภาคเหนือที่นักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติเลือกเดินทางมาพักผ่อน มาเที่ยว กลับไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า 2 ปี

กระทั่งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 รัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อก เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของไทย ให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง

สำหรับเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวเป็นกรุ๊ปแรกคือ นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน โดยเดินทางด้วย สายการบินเจจู แบบเช่าเหมาลำ บินตรงจากสนามบินอินซอน ประเทศเกาหลี มายังสนามบินเชียงใหม่ ในวันนี้ (5 พ.ย. 64 เวลา 22.30 น.

ทั้งนี้ นายรัฐพล นราดิศร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รวมถึงผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมร้านอาหาร ตํารวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้อย่างอบอุ่น

ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าว ถือเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของ สายการบินเจจู แอร์ (JEJU AIR) บินตรงจากสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับการกลับมาเปิดประเทศ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)

นายธเนศวร์ กล่าวว่า โครงการ Charming Chaingmai จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีฟ้าเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในระยะที่ 1 โดยวันนี้ ได้ต้อนรับเท่ียวบินที่นําคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟชาวเกาหลีใต้ เดินทางเข้าประเทศ ภายใต้รูปแบบ Exemption Quarantine (Test & Go) จํานวน 83 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในกีฬากอล์ฟและมนต์สเน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งเป็นช่วงท่ีนักกอล์ฟชาวเกาหลีใต้นิยมตีกอล์ฟในต่างประเทศเนื่องจากข้อจํากัด ด้านภูมิอากาศของประเทศ

สำหรับแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ จะเดินทางมาเล่นกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟอาทิตยาเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน โดยจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขและ จะอยู่เล่นกอล์ฟพร้อมทั้งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - ลําพูน และใกล้เคียง ก่อนเดินทางกลับในสัปดาห์ถัดไป

และด้วยความร่วมมือระหว่างสายการบินเจจู แอร์ และสนามกอล์ฟอาทิตยาเชียงใหม่ จะมีนักท่องเท่ียวกลุ่มกอล์ฟ ชาวเกาหลีเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) บินตรงเข้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ในทุกๆ สัปดาห์ รวม 6 เที่ยวบิน เพื่อเล่นกอล์ฟและท่องเที่ยว ระหว่างวันท่ี 5 พ.ย. 64 – 12 ธ.ค. 64 รวมความจุผู้โดยสารมากกว่า 1,000 คน

หลังจากน้ีจะมีเที่ยวบินอื่นๆ ทยอยบินตรงจากอินชอนเข้าเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 55 เที่ยวบิน จํานวนความจุผู้โดยสาร 12,510 ที่นั่ง ในช่วงระหว่างเดือน พ.ย. 64 - ม.ค. 65

นอกจากนี้ การคลายข้อจํากัดมาตรการเดินทางระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ยกเลิก มาตรการกักตัว 14 วัน สําหรับผู้เดินทางกลับเข้าประเทศที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ตามเกณฑ์ที่กําหนด แต่ยังคงขั้นตอน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จํานวน 2 ครั้ง จึงนับเป็นโอกาส อันดีที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ทั้งนี้ แนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

1. Test & Go นักท่องเท่ียวต่างชาติหรือคนไทยกลับประเทศมาจากประเทศหรือพื้นที่ ท่ีกําหนด 63 ประเทศ ได้รับวัคซีนครบตามกําหนดไม่น้อยกว่า 14 วัน พักในโรงแรมท่ีพักมาตรฐาน SHA Plus / AQ จํานวน 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจโควิด-19 เมื่อผลเป็นลบ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวไม่จํากัดพื้นที่

2. Living in the Blue Zone นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเดินทางจากประเทศอื่นๆ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กําหนด ต้องเข้ากักตัวพักในโรงแรมท่ีพักมาตรฐาน SHA Plusในพื้นที่สีฟ้า Blue Zone นําร่อง ระยะที่ 1 จํานวน 17 จังหวัด อย่างน้อย 7 วัน

3. Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย นักท่องเท่ียวต่างชาติ หรือคนไทยเดินทางมาจากทุกประเทศ กรณีรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และเดินทางทางอากาศ ทางเรือ ต้องกักตัวใน AQ จํานวน 10 วัน และกรณีผู้ที่เดินทางมาจากทุกประเทศ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ต้องการเดินทางเข้าในพื้นท่ี ท่ีไม่ใช่พื้นที่สีฟ้าจะต้องกักตัวใน AQ จํานวน 7 วัน

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tatnews.org

คลิปแนะนำอีจัน
ไม่ไหวบอกไหว ! หนูน้อยผู้พิชิตภูกระดึง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co