ททท. จับมือ กรมอนามัย ผุดโครงการ SHA@Home ปลอดภัยทั้งครอบครัว

ชวนไปกับ SHA ! ททท. จับมือ กรมอนามัย ผุดโครงการ SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว เปิดแนวทางปฏิบัติ อยู่บ้านยังไง ให้ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน SHA
ททท. จับมือ กรมอนามัย ผุดโครงการ SHA@Home ปลอดภัยทั้งครอบครัว

โควิดมันน่ากลัว อยากออกจากบ้านก็กลัว อยู่กับบ้านก็ยังกลัว

แล้วเราจะอยู่บ้านยังไง ให้อุ่นใจ แล้วก็ปลอดภัย ทั้งครอบครัว !

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ททท. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ SHA ภายใต้แนวคิด SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในบ้านและที่พักอาศัยสำหรับภาคประชาชนทั่วไปและร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้สถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลาย โดยถ่ายทอดการแถลงข่าวผ่านช่องทาง www.facebook.com/shaathome

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น เป็นใน 1 ในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ททท. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมการท่องเที่ยว จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐาน SHA แล้ว 16,000 กว่าราย โดยเปิดให้มีการรับฟังเสียงจากนักท่องเที่ยวในการตรวจสอบและประเมิน The Best of SHA สถานประกอบการที่รักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70% ได้รับวัคซีนครบตามจำนวน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ยกระดับความเชื่อมั่นสู่มาตรฐาน SHA Plus เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวโลก World Travel & Tourism Council (WTTC) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของภาคประชาชนทั่วไป

อีกทั้ง ศบค.ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากที่พักอาศัยตามช่วงเวลาที่กำหนด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น และมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ด้วยเหตุนี้

ททท. จึงได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานภายใต้แนวคิด SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว ร่วมแสดงความห่วงใย ด้วยการสื่อสารสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ www.shaathome.com และแฟนเพจ SHA at Home อยู่บ้านอุ่นใจ สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติและวิธีจัดการที่พักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อให้ทุกคนพำนักอาศัยที่บ้านอย่างปลอดภัย และลดการติดเชื้อในบ้านและที่พักอาศัย โดยยึดหลักสำคัญตามมาตรฐาน SHA ในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความเคยชิน เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจได้โดยเร็ว

น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เนื่องจากมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาด รวมทั้งยังได้จัดทำแนวทางการทำ Home Isolation ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ แยกกักตัวและสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

1.ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น

2.ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยง การออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด

3.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขนหากต้องพบปะผู้คน

4.สวมหน้ากากอนามัย และทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้านหรือในบ้าน โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยง

5.อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหน้ากากอนามัย เพราะจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

6.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง

7.ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9.กินอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หากสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ให้อุ่นด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียสนานมากกว่า 5 นาทีขึ้นไป

10.หากมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือผู้ที่มีอาการ ให้ตรวจเชื้อด้วย ATK เพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นว่าติดเชื้อหรือไม่

เหล่านี้คือแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันตัวเอง และผู้คนอื่น อันเป็นที่มาภายใต้แนวคิด SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง ร่วมกันดูแลสมาชิกในครอบครัว จัดที่พักอาศัยและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาด เพราะสุขอนามัยในบ้านและที่พักอาศัยจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมสำคัญ และความร่วมมือของประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงได้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เช่นเดิม

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันการติดเชื้อยังสูงอยู่ แต่ก็มีการผ่อนคลายบางมาตรการแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถออกไปข้างนอกได้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเองเมื่อต้องออกไปพื้นที่เสี่ยง หากกลับมาที่บ้านแล้ว ก็ต้องประเมินตัวเอง ถึงแม้จะไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยง แต่เมื่อกลับเข้าบ้านมาแล้ว ก็ยังจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวเองอยู่ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายทันที เมื่อถึงบ้าน ส่วนหน้ากากอาจต้องมีการเก็บให้เป็นระเบียบ หรือทิ้งให้เรียบร้อย หากไปที่เสี่ยงมา ต้องใส่หน้ากากเสมอ หากจำเป็นต้องถอดหน้ากาก ก็ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร และประเมินความเสี่ยงตลอดเวลา เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่ออยู่กับโควิดให้ได้

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดหลักการปฏิบัติตัว การดูแลเคหสถาน และติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการ SHA@Home อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว ได้ที่ www.shaathome.com และแฟนเพจ SHA at Home อยู่บ้านอุ่นใจ

คลิปอีจันแนะนำ
"SME ไทย" ตีตลาดระดับโลกได้ เพราะ "Thai Wara"
อีจัน
www.ejan.co