อช.แจ้ซ้อน คว้า รางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) 2 ปีซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม ( Kinnari Gold Awards ) สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 2 ปีซ้อน
อช.แจ้ซ้อน คว้า รางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) 2 ปีซ้อน

เมื่อวานนี้ 27 กันยายน 64 เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - Chae Son National Park โพสต์แจ้งข่าวดีว่า ทางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) 2 ปีซ้อน โดยในการประกวดครั้งนี้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 (Thailand Tourism Awards 13th) ประจำปี 2564

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตัดสิน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ ภาคีเครือข่าย ชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ นักท่องเที่ยวทุกท่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกคน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีส่วนร่วมให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจรักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ให้ดียิ่งขึ้น

คลิปอีจันแนะนำ
ลวกไข่ เเช่ออนเซ็น #เเจ้ซ้อน ลำปาง

Related Stories

No stories found.