อัปเดต วันเปิด - ปิด เที่ยวอุทยานแห่งชาติ - วนอุทยาน เดือนกันยายน

อัปเดต 155 อุทยานแห่งชาติ 91 วนอุทยาน ทั่วประเทศไทย ที่ไหนเปิดให้ท่องเที่ยว แล้วบ้าง !
อัปเดต วันเปิด - ปิด เที่ยวอุทยานแห่งชาติ - วนอุทยาน เดือนกันยายน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ จึงมีการสั่งปิด สั่งระงับการท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาด จนกระทั่งมีการคลายล็อก บางกิจกรรม – กิจการ

ซึ่ง 1 ใน นั้น คือ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่หลายคนต่างโหยหา

CR : FB ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
CR : FB ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ใครคิดถึง ความชุ่มฉ่ำ กลิ่นไอจากดิน จากต้นไม้ คิดถึงเสียงนก เสียงสัตว์ คิดถึงสีเขียวของป่า คิดถึงการถูกธรรมชาติบำบัด ข่าวดีของคุณแล้วค่ะ

ตอนนี้ อุทยานแห่งชาติ และ วนอุทยาน เปิดให้ท่องเที่ยวเเล้ว

CR : FB ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยในเดือน กันยายนนี้ มี 57 อุทยานแห่งชาติ 81 วนอุทยาน เปิดให้บริการ

อุทยานแห่งชาติที่เปิดให้บริการ

1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

3. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

4. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

5. อุทยานแห่งชาติไทรโยค

6. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

7. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

8. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

9. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

10. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

11. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการฯ)

12. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

13. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

14. อุทยานแห่งชาติคลองพนม

15. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

16. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

17. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

18. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

19. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

20. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

21. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

22. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

23. อุทยานแห่งชาติเขานัน

24. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

25. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

26. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

27. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

28. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

29. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่

30. อุทยานแห่งชาติตาดโตน

31. อุทยานแห่งชาติไทรทอง

32. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

33. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

34. อุทยานแห่งชาติภูเรือ

35. อุทยานแห่งชาติภูเวียง

36. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

37. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

38. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

39. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

40. อุทยานแห่งชาติภูพาน

41. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

42. อุทยานแห่งชาติภูผายล

43. อุทยานแห่งชาติภูลังกา

44. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

45. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

46. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

47. อุทยานแห่งชาติคลองลาน

48. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

49. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

50. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

51. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ)

52. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

53. อุทยานแห่งชาติแม่วะ

54. อุทยานแห่งชาติขุนแจ

55. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

56. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

57. อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

CR : FB ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วนอุทยานที่เปิดให้บริการ

1. วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

2. วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง

3. วนอุทยานถ้ำเขาน้อย

4. วนอุทยานพุม่วง

5. วนอุทยานเขาตาม่องล่าย

6. วนอุทยานเขานางพันธุรัต

7. วนอุทยานชะอำ

8. วนอุทยานท้าวโกษา

9. วนอุทยานปราณบุรี

10. วนอุทยานห้วยน้ำซับ

11. วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

12. วนอุทยานน้ำตกพ่าน

13. วนอุทยานน้ำตกรามัญ

14. วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

15. วนอุทยานสระนางมโนราห์

16. วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

17. วนอุทยานโกสัมพี

18. วนอุทยานชีหลง

19. วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส

20. วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง

21. วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา

22. วนอุทยานผางาม

23. วนอุทยานภูบ่อบิด

24. วนอุทยานวนอุทยานภูผาล้อม

25. วนอุทยานภูแฝก

26. วนอุทยานภูพระ

27. วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ

28. วนอุทยานหริรักษ์

29. วนอุทยานดงบังอี่

30. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

31. วนอุทยานป่าสนหนองคู

32. วนอุทยานพนมสวาย

33. วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

34. วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)

35. วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

36. วนอุทยานบัวบาน

37. วนอุทยานภูเขาสวนกวาง

38. วนอุทยานภูผาแด่น

39. วนอุทยานวังสามหมอ

40. วนอุทยานเขาพลึง - บ้านด่าน

41. วนอุทยานเขารัง

42. วนอุทยานดงเจริญ

43. วนอุทยานบึงสามพัน

44. วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย

45. วนอุทยานวังท่าดี

46. วนอุทยานห้วยน้ำลี

47. วนอุทยานเขาหลวง

48. วนอุทยานถ้ำเขาวง

49. วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง

50. วนอุทยานนครไชยบวร

51. วนอุทยานห้วยคต

52. วนอุทยานดอยม่อนแก้ว - ม่อนเด็ง

53. วนอุทยานถ้ำผาตูบ

54. วนอุทยานผาหลักหมื่น

55. วนอุทยานแพะเมืองผี

56. วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก

57. วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ

58. วนอุทยานดอยหัวแม่คำ

59. วนอุทยานตาดสวรรค์

60. วนอุทยานถ้ำผาแล

61. วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

62. วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง

63. วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน

64. วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง

65. วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง

66. วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง

67. วนอุทยานพญาพิภักดิ์

68. วนอุทยานร่องคำหลวง

69. วนอุทยานสันผาพญาไพร

70. วนอุทยานห้วยทรายมาน

71. วนอุทยานห้วยน้ำช้าง

72. วนอุทยานดอยเวียงแก้ว

73. วนอุทยานถ้ำธาราลอด

74. วนอุทยานทุ่งบัวตอง

75. วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ

76. วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง

77. วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย

78. วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม

79. วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด

80. วนอุทยานผาหินตั้ง

81. วนอุทยานไม้สักใหญ่

ใครอยากไปชาร์ตแบตชีวิต เช็กเลย 155 อุทยานแห่งชาติ 91 วนอุทยาน ทั่วประเทศไทย มีที่ไหนเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วบ้าง ทาง ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้อัปเดตรายวันให้นักท่องเที่ยวได้เช็กเพื่อเตรียมตัวเดินทางไว้แล้ว

คลิกที่นี่ค่ะ ตารางปิดอุทยานแห่งชาติ

ใครจะออกไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม อย่าลืม การป้องกันตัวเองจากโควิดนะคะ เที่ยวได้ แต่การ์ดอย่าตกนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co