AD

วีซ่าเชงเก้น ทำครั้งเดียวเที่ยวยุโรปได้เกิน 1 ปี

รู้หรือยัง? วีซ่าเชงเก้น ทำครั้งเดียว เที่ยวได้หลายปี เริ่มกุมภาพันธ์ 2563
วีซ่าเชงเก้น ทำครั้งเดียวเที่ยวยุโรปได้เกิน 1 ปี
AD

ไปยุโรปไม่ต้องยุ่งยากเรื่องวีซ่าอีกต่อไปแล้ว ทำครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 Schengen Visa Info อัปเดตเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวีซ่าเชงเก้น ซึ่งเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ประชาชนของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงการอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางไปยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป 22 ประเทศ โดยการอนุมัติวีซ่าแบบหลายปีนี้จะเป็นวีซ่าแบบ Multiple (เข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง) อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง ภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติก็จะสามารถไปเที่ยวประเทศในกลุ่มเชงเก้นเมื่อไหร่ก็ได้ สามารถใช้ได้เกิน 1 ปี อาจใช้ได้ถึง 5 ปี เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ภาพจากอีจัน

การเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้สมัครวีซ่าคืออะไร?
กฎใหม่นี้จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ขั้นตอนการสมัครวีซ่าและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมกับวีซ่า
การเปลี่ยนแปลงหลักที่คาดการณ์ไว้โดยรหัสที่อัพเดทมีดังนี้

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าสูงขึ้น (วีซ่ากับทุกสถานทูต จะถูกปรับขึ้นทั้งหมด จากเดิม EUR 60 (ประมาณ 2,050 บาท) เป็น EUR 80 (ประมาณ 2,700 บาท) รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ของศูนย์วีซ่าอีกประมาณ 500-800 บาท)

-ขยายระยะเวลาการส่งใบสมัคร (ยื่นขอก่อนเดินทางได้ถึง 6 เดือน แต่ก่อนยื่นก่อนเดินทางได้ 3 เดือน สามารถยื่นขอออนไลน์ได้)

-แบบฟอร์มใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศส่วนใหญ่ (สมัครแบบออนไลน์)

-หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของสมาชิกเชงเก้นทุกคน จะต้องปรากฏตัวในทุกประเทศที่สามในแง่ของการรับวีซ่าหลังจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

-ผู้ที่เดินทางเป็นประจำซึ่งมีประวัติวีซ่าเป็นบวกจะได้รับประโยชน์จากวีซ่าที่มีอายุใช้งานยาวนานขึ้น (ใช้ได้ 1-5 ปี)
-รหัสใหม่นี้ยังแนะนำกลไกที่ยืนยันว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าควรเปลี่ยนแปลงหรือคงเดิมทุก ๆ 3 ปี นอกจากนี้ยังมีการแนะนำกลไกอื่น ๆ ที่จะใช้การดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อยกระดับความร่วมมือกับประเทศที่สามในการเข้าประเทศอีกครั้ง

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าสูงขึ้นสำหรับผู้สมัครทุกคน (จากเดิม EUR 60 ประมาณ 2,050 บาท เป็น EUR 80 (ประมาณ 2,700 บาท) รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ของศูนย์วีซ่าอีกประมาณ 500-800 บาท)

-เด็กอายุ 0 ถึง 6 ยังคงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ภาพจากอีจัน

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าประเทศที่ 3 ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอประเทศของประเทศนั้นอาจต้องเผชิญกับระยะเวลาดำเนินการวีซ่านานขึ้นและค่าธรรมเนียมวีซ่าสูงขึ้น ประเทศที่ร่วมมือกันในเรื่องนี้จะได้รับวีซ่าระยะเวลาดำเนินการที่สั้นลงค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ลดลงและวีซ่าที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.schengenvisainfo.com/news/schengen-visa-rules-set-to-change-as-of-february-2020-heres-what-you-need-to-know/


จันเห็นแล้วต้องรีบเก็บเสื้อผ้าเลยจ้า แต่ต้องรีบหยุดเพราะเงินในบัญชีไม่เป็นใจ แต่ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ เก็บเงินแปป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co