AD

ผึ้งหลวงนับล้านตัวเริ่มบินเข้ามาทำรังบริเวณบนผา น้ำตกชาติตระการ

ผึ้งหลวงนับล้าน ทำรังนับ 100 บนผา น้ำตกชาติตระการ
ผึ้งหลวงนับล้านตัวเริ่มบินเข้ามาทำรังบริเวณบนผา น้ำตกชาติตระการ
AD

ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่บริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 “มะลิวัลย์” มีผึ้งหลวงนับล้านตัวเริ่มบินเข้ามาทำรังบริเวณบนผา ซึ่งจุดนี้ถูกเรียกอีกชื่อว่า ผาผึ้งร้อยรัง หน้าผาขนาดใหญ่ที่มีผึ้งหลวงนับล้านตัวมาทำรังเต็มหน้าผา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับผาผึ้งร้อยรัง เป็นอันซีนของน้ำตกชาติตระการ เมื่อถึงช่วงเดือนมกราคม ผึ้งหลวงจำนวนมากก็จะมาเกาะทำรังอยู่รวมกัน ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของผึ้งหลวงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
จึงอยากให้นักท่องเที่ยวช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป และถ้าหากต้องไปเที่ยวชมผึ้งหลวงที่บริเวณผาร้อยผึ้ง ที่บริเวณน้ำตกชาติตระการ ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้เป็นประจำทุกวัน

ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co