🎬 พาตั้งแคมป์ ริมทางรถไฟ สะพานขาวทาชมภู ที่ สุดสะแพ จ.ลำพูน 

ปู้นๆ อีจันแคมป์ พาไปตั้งแคมป์ สุดม๋วนใจ๋ ที่ สุดสะแพน จ.ลำพูน “สะพานขาวทาชมภู” ชมสะพานรถไฟทรงยุโรปที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งเดียวในประเทศไทย
ตั้งแคมป์นอนข้างสะพานรอทักทายขบวนรถไฟที่แล่นผ่านแบบใกล้ชิด จนทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิปของจังหวัดลำพูน