หมู่บ้านไหน จะได้เป็นสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ?

ททท.ผนึกกำลัง 40 องค์กร จัดประกวด สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP ยกระดับสู่นานาชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้ นทท.
หมู่บ้านไหน จะได้เป็นสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ?

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สู่การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศและขยายผลสู่ระดับนานาชาติ
โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานและได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ททท. ร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านชุมชนกว่า 40 องค์กร ซึ่งการจัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในช่วงประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19

ภาพจากอีจัน

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานจะร่วมกันเสนอชื่อชุมชน เพื่อคัดเลือกและจะประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด เพื่อมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day
โดยคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบททั้งหมด 25 ชุมชน จาก 5 สาขา ได้แก่
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Argo tourism)
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best For Company Outing)


และจะมีการประกาศรางวัลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 100 ชุมชน แบ่งเป็น
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ภาพจากอีจัน

ทุกชุมชนที่ผ่านรอบสุดท้าย จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินจากคณะกรมการที่ลงพื้นที่และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวต แบ่งเป็น คะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และคะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30% สามารถเข้าไปร่วมโหวตให้คะแนนชุมชนต่าง ๆ ได้ที่ https://trtaward.com/ หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2563
เพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ และมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านให้แก่ 15 ชุมชนที่ชนะการโหวต ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชน นอกจากนี้ยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เช่น Airbnb เป็นต้น พร้อมมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day

ส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้

ภาพจากอีจัน

โดย ททท. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ จะทำให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนได้ทั้งในระดับประเทศและขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติได้อีกด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

(ขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก ททท.)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co