ไกด์ไทย ฟังทางนี้! ททท. ชวนเล่าเรื่องเมืองไทยสวยงาม ผ่านโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing

ททท. ชวนไกด์แบ่งปันการท่องเที่ยว #NewNormal ผ่านโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing
ไกด์ไทย ฟังทางนี้! ททท. ชวนเล่าเรื่องเมืองไทยสวยงาม ผ่านโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing

"เพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยให้สวยงามยิ่งขึ้น"

เราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์ เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน แต่หลังจากประเทศไทย ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเปิดโครงการ "Amazing Thailand Guide Sharing" เพื่อช่วยเหลือกลุ่มมัคคุเทศก์ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19

ภาพจากอีจัน

3 สิงหาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จากกระแสการท่องเที่ยวโลก (Tourism Trend) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะการระบาดของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโควิด - 19 ที่ทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีแนวโน้มระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านการแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวจากมัคคุเทศก์ที่มีแง่มุมน่าสนใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด BEST ( B - Booking
E - Environment S-Safety และ T -Technology) 7GREENs และ Responsible Tourism ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานในการผลักดันให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ในการเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งด้านเศษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยเพิ่มคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้อีกด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ขณะที่ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว (ททท.) กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ททท. ได้ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายโครงการ อาทิ โครงการ Amazing Thailand Safety & Administration (SHA) ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับสถานประกอบการ 10 ประเภท กิจการในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ในส่วนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มมัคคุเทศก์ ก็เป็นกลุ่มที่ ททท. ให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การสังเกตอาการป่วยในเบื้องต้น การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

ภาพจากอีจัน

ซึ่งช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing" ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม" โดยขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Norma) ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่ถ่ายทำจากแหล่งท่องเที่ยวในประทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่จริง ความยาวไม่เกิน 2 นาที เป็นบรรยายเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศที่ตนเองถนัด โดยสามารถจัดส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.tatguidesharing.com ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563

ซึ่ง 6,000 วิดีโอคลิปแรกเท่านั้น จะได้รับงินรางวัลคลิปละ 800 บาท โดย 1 คน สามารถส่งผลงานได้สูงสุด 3 วิดีโอคลิป

พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย โดยสื่อสารผ่านตัวมัคคุเทศก์ จำนวน 30 เรื่องราว ซึ่ง ททท. จะทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

ภาพจากอีจัน

ด้าน นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องยกเลิกการเดินทาง รวมถึงการหยุดชะงักการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด

ซึ่งแน่นอนว่าการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและบุคลากรท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ไทย ที่มีอยู่หลายหมื่นคนทั่วประเทศ ประสบปัญหาการขาดรายได้และปัญหาการว่างงาน

ดังนั้นการที่ ททท. ได้เริ่มดำเนินโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing ขึ้นมา
ถือได้ว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนมัคคุเทศก์ไทยได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นอกจากช่วยเหลือด้านรายได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังมีช่องทางที่ให้มัคคุเทศก์สามารถแสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์นำเที่ยวและการเดินทางอันน่าประทับใจ ซึ่งหลากหลายเรื่องราวอาจเป็นเรื่องลับเฉพาะ หรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นักท่องเที่ยวจะได้ทราบเมื่อใช้บริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์เท่านั้น

ภาพจากอีจัน

นางสาวศศิวิไล โสภณวิมลสวัสดิ์ เจ้าของแฟนเพจ "ฉันกลัวที่แคบ" กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย ที่ได้เก็บเกี่ยวมาตลอดหลายปีนั้น พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้แต่ชุมชน ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์

ภาพจากอีจัน

และอีกจุดแข็งหนึ่งคือการบริการและศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่ให้บริการนำเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการไปเที่ยวแบบใช้บริการมัคคุเทศก์ก็ย่อมแตกต่างกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยมัคคุเทศก์มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างถูกต้อง รวมไปถึงให้ข้อมูลเชิงลึก และเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถค้นหาข้อมูลเองได้จากโลกอินเทอร์เน็ต ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบลึกซึ้งจากมัคคุเทศก์ ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วย

ภาพจากอีจัน

สำหรับ มัคคุเทศก์ที่สนใจ สามารถแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7GREENs และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผ่านเว็บไซต์ www.tatguidesharing.com ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจากอีจัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line @guidesharing และ TAT Call Center 1672
เพื่อนร่วมทาง ได้ในเวลาราชการ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co