วันหยุดนี้ เช็กอิน แม่ฮ่องสอน ตามรอย กระแส ล่องห่วงยาง แม่น้ำปาย

ไทยแลนด์แดนสนทยา จุดปักหมุดใหม่ แม่ฮ่องสอน ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย ตามรอยกระแส ไวรัล
วันหยุดนี้ เช็กอิน แม่ฮ่องสอน ตามรอย กระแส ล่องห่วงยาง แม่น้ำปาย

วันนี้ (24 ก.พ.66) จากภาพที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมล่องห่วงยาง แม่น้ำปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จนเกิดเป็นกระแสไวรัลเพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศแห่กันไปล่องห่วงยางอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนหลายร้อยชีวิต ปรากฏร่วมเฟรมกิจกรรมดังกล่าว

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่ภาพเก่าแต่อย่างใด แต่เป็นภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการและจากที่ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวมาโดยตลอด พบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.2565 มีสถานการณ์ขยายตัวมากขึ้นกว่าเวลาเดียวกันในปี พ.ศ.2562 โดยในปี พ.ศ.2565 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1.55 ล้านคน ซึ่งปี พ.ศ.2562 มีผู้มาเยือนประมาณ 1.42 ล้านคน และปัจจุบันเริ่มมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 15-20 % ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งคาดว่าหากไม่มีสถานการณ์อื่นเข้ามากระทบ จะมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลับขึ้นมาเป็นสัดส่วน 35-40% เหมือนในอดีต

ในปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 62.62 % ซึ่งตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปีค่าอัตราค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวจะลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และปัญหาหมอกควันไฟป่า แต่ในปีพ.ศ. 2566 นี้ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าไม่รุนแรงมากนัก ประกอบกับมีฝนตกในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งวัน พบว่าในพื้นที่ ธุรกิจห้องพัก ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และถนนคนเดินมีความคึกคักตลอด นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมได้แก่ กองแลนหรือปายแคนย่อน ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น “ตะวันตกสุดแดนสยาม” (Maehongson the Westernmost Province of Thailand. หรือ Maehongson the last sunset.) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ตกดิน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มีมาทุกวันในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรมล่องห่วงย่างแม่น้ำปายที่กำลังเป็นกระแสนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และมีการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดย ทาง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้เคยมีการทดสอบเสนอขาย เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยเสนอขายเชื่อมโยงกับ “เทศกาลชิมข้าวเหนียวมะม่วง” ในถนนคนเดินปาย ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดมีภาพปรากฏในกระแสโซเชียลมีเดียมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทาง ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านปกครอง ด้านความมั่นคง ด้านผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผอ.ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงฤดูร้อน ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ-ภาคเอกชน ในการเตรียมปรับแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ตาม Theme 365 วันมหัศจรรย์เมืองไทย โดย ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน ภายใต้ “โครงการแม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” ซึ่งนำจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นจุดขาย ผนวกกับ อาหารท้องถิ่น และ กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี “ดึงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย” ประกอบด้วย การท่องเที่ยวในเชิงอาหารซึ่งมีความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และชาติพันธุ์ รวมทั้งอาหารจากนานาชาติที่แทบจะมีครบในอำเภอปาย รวมทั้งสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม เช่น สปา ประกอบกับการนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีปีใหม่ของชาติพันธุ์ที่นิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม รวมทั้งงานประเพณีปอยส่างลองหนึ่งเดียวในโลก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่ งานประเพณีแห่และสรงน้ำพระของอำเภอปายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2566 นี้ และยังมีกิจกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น งานวันไหลสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในอำเภอปาย วันที่ 20-21 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมล่องห่วงยางแม่น้ำปาย กิจกรรมจัดโซนนิ่งถนนคนเล่นน้ำ อุโมงค์น้ำ การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง เชื่อมโยงกับกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งจะทำให้สามารถดึงให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและมีระยะเวลาพำนักในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำ และลดปัญหาการว่างงานหรือย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองหลัก ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดพื้นที่อำเภอปายเป็น Hub ของการท่องเที่ยว และกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง น้ำตก น้ำพุร้อน บ่อน้ำแร่ จุดชมวิว และมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital nomad และกลุ่มทำงานแบบ Workation หรือกลุ่มทำงานแบบ Hybrid เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอปายมากขึ้น และมีระยะเวลาในการพักยาวนานมากขึ้น

และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจดทะเบียบธุรกิจนำเที่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการต้องดูแลความปลอดภัย รวมทั้งงดจำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างทำกิจกรรม รวมทั้งต้องมีการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาดของพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการต้องแจ้งนักท่องเที่ยวให้สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดรัดกุมเมื่อเข้าพื้นที่ชุมชนและศาสนสถานต่าง ๆ ซึ่งผลคือ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

และในวันหยุดนี้สำหรับลูกเพจที่ยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ล่องห่วงยาง ที่แม่ฮ่องสอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสุดฮิตที่สามารถเดินทางไปเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์เย็นสบายได้ตลอดปีอีกด้วย และนอกจากเค้าจะมีกิจกรรมล่องห่วงยางที่ต้องปักหมุดแล้ว ที่แม่ฮ่องสอนเขาก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยนักท่องเที่ยวได้เลือกสรรกันอีกมากมายเลยนะคะ

# หมายเหตุ (ภาพประกอบ ผู้ส่งแจ้งว่าสามารถเผยแพร่ได้ไม่มีลิขสิทธิ์ โดยให้ระมัดระวังกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA)

คลิปอีจันแนะนำ
มิติใหม่บทสวด ก็แรปเปอร์ไปเลยสิคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co