(Video) คนไทยในอินเดีย เล่านาทีวิกฤต นอนตายข้างถนน

คุยกับไอรีน สาวไทยในอินเดีย เล่าวินาทีวิกฤตโควิด ออกซิเจนไม่พอ คนนอนตายข้างถนน

คุยกับไอรีน สาวไทยในอินเดีย เล่าวินาทีวิกฤตโควิด ออกซิเจนไม่พอ คนนอนตายข้างถนน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co