ครูเกษียณวัย กลายเป็นพนักงาน ร้านหนังสือ

#อีจันอยากเจอ ใครกำลังท้อ อยากให้ดู “ครูเกษียณวัยไฟแรง” ท่านนี้ ใช้ชีวิตหลังเกษียณ ทำงานเติมเต็มความสุข แต่กว่าจะได้งานทำ ต้องอดทน และพยายามมาก

#อีจันอยากเจอใครกำลังท้อ อยากให้ดู “ครูเกษียณวัยไฟแรง” ท่านนี้ ใช้ชีวิตหลังเกษียณ ทำงานเติมเต็มความสุข แต่กว่าจะได้งานทำ ต้องอดทน และพยายามมาก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co