คลิป : ขานชื่อแบบสับ แบบใหม่ ไม่มีคำว่าค่ะ คะ

เช็กชื่อแบบใหม่ ห้ามตอบว่า ค่ะ คะ...

มิติใหม่ของการเช็กชื่อ ขานชื่อยังไง ไม่ให้มีคำว่าค่ะ คะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co