(video) คลิปบันเทิง : นิกกี้-ก้อย รับมีทะเลาะกัน หลังควงสวีทอเมริกา

#นิกกี้ณฉัตร - #ก้อยอรัชพร เผยทริปเที่ยวอเมริกา 3 อาทิตย์สนุก รับมีทะเลาะกันบ้าง เปรยอยากแต่งงาน แต่รอพร้อมกว่านี้

#นิกกี้ณฉัตร - #ก้อยอรัชพร เผยทริปเที่ยวอเมริกา 3 อาทิตย์สนุก รับมีทะเลาะกันบ้าง เปรยอยากแต่งงาน แต่รอพร้อมกว่านี้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co