(Video) ฝนตกแบบนี้ ไฟไม่ช็อตตาย เหรอคะ ?

พี่ ! ไฟไม่ช็อตพี่ตายเหรอคะ ? ยัง ! เป็นแบบนี้มาจะ 10 ปี แล้ว เขาตอบ ฝนตกกรอกมิเตอร์ไฟ ในตลาดประชานิเวศน์ 1 ดูมันอันตรายจัง มีใครเจอปัญหาเดียวกันแบบนี้บ้างไหมคะ ? หรือมีใครตอบทางเทคนิคได้บ้างว่าแบบนี้มันอันตรายอย่างไร ? แล้วหน่วยงานไหนต้องมาแก้ไขปัญหานี้คะ

พี่ ! ไฟไม่ช็อตพี่ตายเหรอคะ ? ยัง ! เป็นแบบนี้มาจะ 10 ปี แล้ว เขาตอบ ฝนตกกรอกมิเตอร์ไฟ ในตลาดประชานิเวศน์ 1 ดูมันอันตรายจัง มีใครเจอปัญหาเดียวกันแบบนี้บ้างไหมคะ ? หรือมีใครตอบทางเทคนิคได้บ้างว่าแบบนี้มันอันตรายอย่างไร ? แล้วหน่วยงานไหนต้องมาแก้ไขปัญหานี้คะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co