🎬 ภัยร้ายใกล้ตัว อาจจะเป็นไม่รู้ตัว

ชายคนนี้ เเชร์ประสบการณ์ เป็นเก๊าท์ โรคนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิต ทรมาน เจ็บปวด ตลอด 10 ปี ภัยร้ายใกล้ตัว อาจจะเป็นไม่รู้ตัว

ชายคนนี้ เเชร์ประสบการณ์ เป็นเก๊าท์ โรคนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิต ทรมาน เจ็บปวด ตลอด 10 ปี ภัยร้ายใกล้ตัว อาจจะเป็นไม่รู้ตัว

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co