วัคซีนโควิด ถึงไทยแล้ว!

สิ้นสุดการรอคอย! #วัคซีนโควิด​ ความหวังคนไทย ล็อตแรก 2 แสนโดส มาถึงไทยแล้ว *** ภาพนายกรัฐมนตรีถือขวดวัคซีน เป็นเพียงตัวอย่างที่จัดแสดงไว้เท่านั้น ***

สิ้นสุดการรอคอย! #วัคซีนโควิด​ ความหวังคนไทย ล็อตแรก 2 แสนโดส มาถึงไทยแล้ว *** ภาพนายกรัฐมนตรีถือขวดวัคซีน เป็นเพียงตัวอย่างที่จัดแสดงไว้เท่านั้น ***

อีจัน
www.ejan.co