วางตาลปัตร คว้าตาชั่ง ขายมะม่วง ชำระหนี้สงฆ์

พระวัดบางหญ้าแพรก (ปู่เจ้า) สมุทรปราการ วางตาลปัตร คว้าตาชั่ง ขายมะม่วง ชำระหนี้สงฆ์

พระวัดบางหญ้าแพรก (ปู่เจ้า) สมุทรปราการ วางตาลปัตร คว้าตาชั่ง ขายมะม่วง ชำระหนี้สงฆ์

อีจัน
www.ejan.co