🎬 เลี้ยงรุ่นในวัย 88 พยาบาลสภากาชาด ปี 2500 คุณย่าอีจัน & เดอะแก๊ง

ครบ 5 ปีหวนมาเจออีกครั้ง! เเก๊งคุณย่าอีจันในวัย 88 ปี เลี้ยงรุ่น พยาบาลสภากาชาด ปี 2500 ความรักเกิดขึ้น ความคิดถึงหยุดทำงาน เมื่อได้เจอกัน

ครบ 5 ปีหวนมาเจออีกครั้ง!

เเก๊งคุณย่าอีจันในวัย 88 ปี เลี้ยงรุ่น พยาบาลสภากาชาด ปี 2500 ความรักเกิดขึ้น ความคิดถึงหยุดทำงาน เมื่อได้เจอกัน

#คุณย่าอีจัน&เดอะแก๊ง

🎬 คุณย่าอีจัน 88 ปี รวมรุ่น พยาบาลสภากาชาด 2500มาตามสัญญา พยาบาลสภากาชาด ปี 2500 เลี้ยงรุ่น