🎬 แม้เสียงจะไม่ได้ยิน แต่ได้ยินจากหัวใจ #โรงเรียนสอนคนหูหนวก

แม้เสียงจะไม่ได้ยิน แต่ได้ยินจากหัวใจ #โรงเรียนสอนคนหูหนวก

#การศึกษาพิเศษไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เสียงที่ได้ยินจากใจ #โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2494 มีอายุกว่า 71 ปี

ในปี 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนเศรษฐเสถียรไว้ ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทาน ด้วยความรักและการเอาใจใส่ดูแลของครูทุกคนทำให้นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

ทุกคนจะต้องมีคำว่า SMART ในตัวเอง

S = Self-Monitoring เด็กต้องมีสติในการทำกิจกรรม

M = Make friend เด็กจะต้องเรียนรู้ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น และสร้างทีมให้ได้

A = Arrive on time เด็กต้องเตรียมความพร้อม

R = Respect เด็กจะต้องเคารพตัวเองก่อน รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร

T = Try our best พยายามให้ถึงที่สุด

ที่นี่จะสอนเด็กให้ทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเอง Do it Yourself นอกจากนี้ ยังมีการสอน coding และ STEAM ด้วย

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่กำกับดูแลโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลการศึกษาพิเศษภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ภายใต้แนวทาง ทันสมัย เท่าเทียม และยั่งยืน

คุณหญิงกัลยา มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนแห่งนี้เพื่อส่งกำลังใจให้กับคุณครู น้อง ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มดูแลเพื่อให้น้อง ๆ ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ แม้จะพิการทางการได้ยินก็ตาม น้องๆ เหล่านี้มีความสามารถมากมาย อาทิ การแสดง งานศิลปะ การทำอาหาร ซึ่งมีความโดดเด่นและเรียบร้อยดี ความประทับใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือการใช้ภาษามือในการร้องเพลงเคารพธงชาติ

ทั้งนี้ในปี 2565 คุณหญิงกัลยาตั้งเป้าว่าจะทำให้ให้เด็กพิเศษทุกคน เข้าอยู่ในระบบการศึกษา และต้องไม่มีใครตกหล่น โดยตั้งคณะทำงานและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามน้อง ๆ กลับมาโรงเรียน... อีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โทร 02-2415555, 02-2414738

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co