AD

โควิดทำร้านอาหารเเทบไม่มีคน!

#เสียงสะอื้นโควิดร้านอาหาร​ ความระทมของธุรกิจร้านอาหาร ที่หลายคนมองว่าโควิดนี้ กระทบน้อยที่สุด เเต่ไม่จริงเวมอไป เมื่อโควิดทำให้ร้านอาหารมีคนมาใช้บริการน้อยลง รายรับน้อยลง แม้จะผุดโปรโมชั่นมาดึงดูด เเต่ยอดขายก็ยังไม่เท่าเดิม ตอนนี้พนักงานได้เเต่ภาวนา ให้โควิดผ่านไปไวๆ

#เสียงสะอื้นโควิดร้านอาหาร​

ความระทมของธุรกิจร้านอาหาร ที่หลายคนมองว่าโควิดนี้ กระทบน้อยที่สุด เเต่ไม่จริงเวมอไป เมื่อโควิดทำให้ร้านอาหารมีคนมาใช้บริการน้อยลง รายรับน้อยลง

แม้จะผุดโปรโมชั่นมาดึงดูด เเต่ยอดขายก็ยังไม่เท่าเดิม ตอนนี้พนักงานได้เเต่ภาวนา ให้โควิดผ่านไปไวๆ

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co