🎬 กะปิ คือ กามเทพ ท้าเดิน 1,200 กม. พิสูจน์รักแท้

รักนี้ พี่ไม่ยอมแพ้ระยะทาง ! จากนครนายก สู่ สตูล แค่ปากซอย ถ้าพิสูจน์รักได้ก็จะทำ เปิดใจพี่ยุ หญิงชาวสตูล ท้าพิสูจน์รัก ให้ฝ่ายชาย เดินเท้า 1,200 กม. มาสู่ขอ

รักนี้ พี่ไม่ยอมแพ้ระยะทาง ! จากนครนายก สู่ สตูล แค่ปากซอย ถ้าพิสูจน์รักได้ก็จะทำ เปิดใจพี่ยุ หญิงชาวสตูล ท้าพิสูจน์รัก ให้ฝ่ายชาย เดินเท้า 1,200 กม. มาสู่ขอ

เปิดใจว่าที่เจ้าสาว ท้าเจ้าบ่าวเดินเท้า พิสูจน์รักแท้