🎬 หลวงพ่อตอบแทนคุณโยม ที่ใส่บาตรทุกวัน ไถ่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ

อนุโมทนาบุญ หลวงพ่อตอบแทนคุณโยม ที่ใส่บาตรทุกวัน ไถ่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ ที่จำนำไว้ ให้เอาไปใช้เลี้ยงชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง