🎬 ทีมฆ่า แฉหมด โดนหลอกมา ให้ฆ่าเสี่ยต้น

แก๊งรับจ้างฆ่าเสี่ยต้น แฉหมด โดนหลอกมาเป็นฆาตกร