🎬 8 สุดยอด สินค้าโอท็อป ระดับประเทศ #KBO

8 สุดยอด สินค้าโอท็อป ระดับประเทศ #KBO

ปังสุดๆ เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์โอท็อปของ จ.ยะลา ชนะเลิศ การประกวดเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าโอท็อปไทย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge based OTOP : KBO) ประจำปี 2566 จาก 76 จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge based OTOP : KBO) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพโดดเด่น จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ รวม 76 ผลิตภัณฑ์ โดยมีการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดยะลา ผลิตภัณฑ์ คือ ของเล่นแมวจากใยบวบ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดสระบุรี ผลิตภัณฑ์ คือ หมวกรังไหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ์ คือ บะหมี่ผักอินทรีย์

รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ได้แก่

1. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ คือ คอลเลคชั่นจากเศษผ้าใยกัญชง

2. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์ คือ เส้นใยกล้วยลายขิด

3. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based O TOP : KBO) จังหวัดเลย ผลิตภัณฑ์ คือ ผงแกงใบย่านางภูคำ

4. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์ คือ พริกไทยชงพร้อมดื่ม

5. เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ คือ กุนเชียงหมูฮ้อง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ได้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ได้เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานโดยแท้จริง และสามารถขับเคลื่อนกระบวนการตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge–Based OTOP : KBO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาและรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และต่อยอดเพิ่มพูนความสามารถทางธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ สามารถรับชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KB0 จังหวัด ที่ชนะการประกวด ทั้ง 8 จังหวัดได้ ดังนี้

ยะลา รางวัลชนะเลิศ

https://youtu.be/MUn-SVdpe8A

สระบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

https://youtu.be/IYaVTkrpkP0

พิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

https://youtu.be/mBmkbXFOADc

เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

https://youtu.be/nJfR4XYcUBs

น่าน รางวัลชมเชย

https://youtu.be/9t0ihPFpeTM

เลย รางวัลชมเชย

https://youtu.be/YaTwhJcClZo

ตรัง รางวัลชมเชย

https://youtu.be/bOkEhyZfgv4

ภูเก็ต รางวัลชมเชย

https://youtu.be/Ht5Z1ngQgxM

‘อีจัน’ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 8 จังหวัด ที่ได้รับรางวัลสุดยอดเครือข่ายองค์ความรู้ KB0 ประจำปี 2566 ด้วยนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co