🎬 แม่ครับโตขึ้น ผมอยากเป็นหมอลำ

เป้าหมายชัดเจน โตขึ้นผมอยากเป็นหมอ งานนี้ ไม่ใช่หมอรักษาคนไข้ แต่ผม “อยากจะเป็นหมอลำ” ฮิ้ววววว…