🎬 เมรุเผาสัตว์เลี้ยง บุญใหญ่บั้นปลายชีวิต

2 ผัวเมียใจบุญ ระดมทุนสร้างเมรุเผาศพให้สัตว์เลี้ยง มอบให้วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว อุดรธานี เอาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ ใครยากไร้ ก็เผาให้ฟรี