🎬 ความพยายามมาถึง 14 ปี กว่าจะเป็น เบลล่า ที่คนรู้จัก

ทุกความพยายามสำเร็จเสมอ เบลล่า ต้องใช้เวลานานถึง 14 ปี กว่าจะเป็นเบลล่า ในทุกวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง