🎬 โรงเรียนนี้ ไม่มีนักเรียนเหลือแล้ว?

โรงเรียนอื่นเปิดเทอม โรงเรียนนี้ปิดตัว… ครูโพสต์คลิปน่าใจหาย โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษานี้ นักเรียนเหลือ 0 คน สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลง