🎬 โทษ 8 ปี สู่ 180 วัน เเละ อิสรภาพ ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ได้กลับบ้าน จากโทษ 8 ปี สู่ 180 วัน
ท้ายที่สุด สู่ อิสรภาพในบ้านจันทร์ส่องหล้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง