🎬คลิปบันเทิง : แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดกลับหลัง กลุ่ม นิรมิตเทวาจุติ ตั้งโต๊ะแถลง เตรียมร้องนายก ฟ้องสื่อ

#แพรรี่ไพรวัลย์ ฟาดกลับ หลังกลุ่ม #นิรมิตเทวาจุติ ตั้งโต๊ะแถลง ปมใช้คำว่าเชื่อมจิต ลั่นก่อนเป็นนารีสวรรค์ เป็นคนปกติให้ได้ก่อน