🎬 จริงเหรอ? อากาศร้อน ทำให้ ยางระเบิด | ตู๋ลิ่วล้อ อีจัน

อากาศร้อน ทำยางรถยนต์ระเบิดได้ จริงเหรอ!
หาคำตอบได้ในคลิปนี้ กับ ตู๋ลิ่วล้อ อะไรมีล้อตู๋ล่อหมด