🎬คลิปบันเทิง : แม่ลี คิดอย่างไร? ลีน่าจัง วิจารณ์ลูกสาว แก้มบุ๋ม หน้าใหญ่เท่ากะละมัง

ก็ตลกดี! #แม่ลี ไม่โกรธ #ลีนาจัง วิจารณ์ลูกสาว #แก้มบุ๋ม หน้าใหญ่เท่ากะละมัง มองตลกดี เป็นคนที่ไม่น่าโกรธ เราทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว